ΧΩΡΟΙ

Ανακαλυψτε λύσεις δαπέδου για Entrance & hallways

A beautiful entrance floor can give a great and stylish first impression. Choose from a variety of floors including vinyl, wood, laminate and carpet.

Ανακαλυψτε λύσεις δαπέδου για Bedroom

Choosing the right floors and colours can help create a relaxing atmosphere thanks to sound reducing flooring materials, relaxing colours or designs. 

Ανακαλυψτε λύσεις δαπέδου για Home office

Floors to create a space that helps you focus, be creative and find inspiration.

Ανακαλυψτε λύσεις δαπέδου για Kids bedroom & playroom

Choosing the right floor for kids bedrooms and playrooms means choosing hardwearing and easy to clean floors that will help create a playful atmosphere.

Ανακαλυψτε λύσεις δαπέδου για Kitchen

Kitchens are often the hearts of our homes where family and friends meet and eat. Choose a floor that is durable and reflects your style and personality best.

Ανακαλυψτε λύσεις δαπέδου για Living room

Living rooms are spaces where floors should combine aesthetics and practicality. Choose a floor that matches your style and makes your home welcoming.

Ανακαλυψτε λύσεις δαπέδου για Bathroom

Floors in bathrooms need to combine both aesthetics and water-resistance. Explore our selection of water-resistant floors with designs to suit every style.
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Συμβουλές για το σπίτι
Διαβάστε τις συμβουλές μας για να κάνετε το σπίτι σας ένα υγιεινό περιβάλλον για εσάς και τους αγαπημένους σας.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η καινοτομία στην Tarkett
Ενημερωθείτε πως η καινοτομία εμπνέει την προσέγγιση μας κατά το σχεδιασμό και τη δημιουργία λύσεων δαπέδου.
-
Κεντρική σελίδα Luxury Vinyl Tiles STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS
Επιλογή σχεδίου
Luxury Vinyl Tiles

STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS

The Starfloor Click 30 collection offers a range of trendy home floor designs, including retro tiles, smoked oaks and brushed metals. Easy to install, with a simple angle to angle click system that locks perfectly into place, Starfloor Click makes renovation quick and intuitive. Each floor is equipped with Extreme Protection surface treatment for extra durability and resistance to scuffs, scratches and stains. With the Starfloor Click 30 PLUS collection, add another dimension to your decoration thanks to the embossed-in-register technique that amplifies the floor’s texture and mimics real natural materials by reproducing wood’s natural characteristics.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Domestic classification: 23 Heavy
Commercial classification: 31 Moderate
Surface treatment: PUR Extreme
Total thickness: 4 mm
Wear layer thickness: 0,30 mm
Βρείτε το STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS που ταιριάζει με τις ανάγκες σας
0 μορφή
Τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές
Περισσότερες πληροφορίες για το STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS