Βιώσιμος σχεδιασμός για τη ζωή

Βιώσιμος σχεδιασμός για τη ζωή

Οι άνθρωποι στις ημέρες μας αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρους του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους. Για αυτό το λόγο σχεδιάζουμε για τη ζωή για να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε υγιεινούς χώρους, φιλικούς προς των άνθρωπο. Σχεδιάζουμε υψηλής ποιότητας, βιώσιμα προϊόντα. Συγκεκριμένα, μέσω της διαρκούς βελτίωσης των χαρακτηριστκών των προϊόντων μας που σχετίζονται με την υγεία και το περιβάλλον, επιλέγουμε ως επί το πλείστον υλικά τα οποία να να μπορούν να ανακτηθούν, να ανακυκλωθούν και να μεταμορφωθούν σε νέα προϊόντα. Δεσμευόμαστε να είμαστε υπεύθυνοι απένταντι στο φυσικό κεφάλαιο ώστε να διατηρούμε τους φυσικούς πόρους, να καταπολεμάμε την κλιματική αλλαγή και διατηρούμε τα αποθέματα νερού του πλανήτη.

Χώροι φιλικοί προς τον άνθρωπο

Στο πλαίσιο της συνεχώς αυξανόμενης αστικοποίησης, δεσμευόμαστε να αναπτύσσουμε λύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την ευημερία στους εσωτερικούς σας χώρους. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό εάν λάβει κανείς υπόψιν ότι ξοδεύουμε κατά μέσο όρο το 90% του χρόνου μας σε εσωτερικούς χώρους

Ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου: H Tarkett προσφέρει προϊόντα με χαμηλές εκπομπές πτητικών ουσιών που είναι 10 έως 100 φορές καλύτερες από τα πιο αυστηρά πρότυπα. Το 96% των προϊόντων μας έχει χαμηλές εκπομπές πτητικών ουσιών.

Υγιεινά συστατικά: Από το 2010, η Tarkett έχει αναπτύξει προληπτικά εναλλακτικές στις φθαλικές ουσίες, επενδύωντας σημαντικά στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Το σύνολο των προϊόντων μας που παράγονται στην περιοχή EMEA είναι ελεύθερα σχεδόν σε ποσοστό 100% από φθαλικές ουσίες.

Συνολική αξιολόγηση: Το 96% των υλικών μας που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μας αξιολογείται διαρκώς από τρίτους σύμφωνα με τις αρχές Cradle to Cradle®. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο 100% έως το 2020.  Η Tarkett  βελτιστοποιεί τη διαδικασία επιλογής υλικών σύμφωνα με τις αρχές Cradle to Cradle®. Τα προϊόντα iQ One, Desso Ecobase®, Originale Linoleum και iD Revolution, έχουν πιστοποίηση επιπέδου Cradle to Cradle® Gold
Εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση: While eco-designing our products, we also take into account key sustainability benefits across the lifespan of our products: Πέρα από τον οικολογικό σχεδιασμό, λαμβάνουμε υπόψιν τα εξής σημαντικά οφέλη στα προϊόντα μας:

- Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση
- Εύκολη και βιώσιμη συντήρηση

Διαφύλαξη του φυσικού κεφαλαίου

Τα φυτά, τα δάση, το νερό, οι βράχοι και το χώμα μας παρέχουν τα ζωτικά προϊόντα για  τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε. Για τη διαφύλαξη του φυσικού κεφαλαίου απαιτείται να συμπεριφερόμαστε και να ενεργούμε υπεύθυνα απέναντι στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της φύσης, αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λαμβάνοντας δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή και επαναχρησιμοποιώντας υλικά για τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων.

Το 71% των φυσικών πόρων που αξιοποιούμε σήμερα είτε ανακυκλώνεται, είτε ανανανεώνεται γρήγορα, είτε βρίσκεται σε αυθονία στη φύση. Έως το 2020, στοχεύουμε να φτάσουμε το 75%.

Στην Ευρώπη, περισσότερο από το 60% του ξύλου που παρέχεται για την παραγωγή ξύλινων δαπέδων είναι πιστοποιημένο με FSC® (FSC®-C008972) ή PEFC ™ (PEFC ™ / 05-35-125).»
Σήμερα, το 67% των γραμμών παραγωγής εφοδιάζονται με κυκλώματα νερού κλειστού βρόχου, η δεν καταναλώνουν καθόλου νερό. Έως το 2020, στοχεύουμε να φτάσουμε το 100%.

Έως το 2020, θα μειώσουμε τις εκπομπές του θερμοκηπίου, στα σημεία παραγωγής μας, σε ποσοστό 20% σε σχέση με το 2010 (σε αντιστοιχία CO2 ανά τετραγωνικό μέτρο παραγόμενο προϊόντος).  Έχουμε εγκαταστήσει ηλιακούς συλλέκτες στα εργοστάσια μας στο Dendermonde στο Βέλγιο και στο Goirle και το Waalwijk στην Ολλανδία, καθώς επίσης και στην οροφή ενός εκ των κτιρίων γραφείων μας στο σημείο παραγωγής linoleum στο Narni της Ιταλίας.