Πνεύμα συνεργασίας

Πνεύμα συνεργασίας

Στην Tarkett, εργαζόμαστε μαζί με τους πελάτες μας και τους συνεργάτες μας για να κάνουμε το καλό για τους ανθρώπους και τον πλανήτη.
Για αυτό το λόγο οδηγούμε τη συνεργασία.
Οι μεγαλύτερες προκλήσεις, που σχετίζονται με την αειφορία, απαιτούν  τη συνεργασία του συνόλου της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ενθαρρύνουμε τους πελάτες και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εργαστούν μαζί μας για τη θετική αλλαγή.
Παρέχουμε  ξεκάθαρες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της αειφορίας, τα προϊόντα και τις φιλοδοξίες μας.

  • Η ανασκόπηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας είναι πλήρης, προσβάσιμη από το κοινό και ελέγχεται από τρίτο πρόσωπο.
  • Κοινοποιούμε εθελοντικά πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας.
  • Θέτουμε φιλόδοξους στόχους που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και αναζητούμε πιστοποιήσεις από τρίτα πρόσωπα για τα προϊόντα και τις εγκαταστάσεις μας.
     

Σας προσκαλλούμε να λάβετε μέρος στο πρόγραμμα μας ReStart®
Τα απόβλητα ανακυκλώνονται στις εγκαταστάσεις μας στη Σουηδία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία και μετατρέπονται σε πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας.

Μοιραζόμαστε με την παγκόσμια κοινότητα την εξειδίκευση μας για την προώθηση της ευημερίας. Για παράδειγμα, συνεργαστήκαμε με ειδικούς στο χρώμα, σχεδιαστές και ειδικούς εκπαίδευσης για να κατανοήσουμε την επιρροή των χρωμάτων στην ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

Συνεργαζόμαστε με μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ενώσεις βιομηχανίας και κυβερνήσεις και συμμετέχουμε σε συλλογική δράση:

  • Συμμετέχουμε στη WEF
  • Είμαστε μέλη των ηγετών του κλίματος (COP21)
  • Είμαστε μέλη της CE 100 (συντονίζεται από το ίδρυμα the Ellen MacArthur)